Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2015-2016 - 10-11.6.2016 Skuteč

29. 5. 2016

 

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč

Pořadatel:

SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná rada mládeže, SDH Skuteč, za podpory Pardubického kraje, města Skuteč a dalších

Místo a datum konání:

Sportovní stadion v Skutči (ulice Československé armády) a tréninkové hřiště u koupaliště

10. – 11. června 2016

Předpokládaná účast:

12 kolektivů mladých hasičů (10 závodníků + vedoucí + řidič)

40 jednotlivců mladých hasičů (1 závodník + 1 vedoucí)

30 rozhodčích MH, technická četa

štáb soutěže

hosté

Ubytování a stravování:

Ubytování závodníků ve vlastních stanech (v případě nepřízně počasí bude ubytování v tělocvičně)

Ubytování štábu a rozhodčích v ubytovně (sportovní hala Skuteč)

Stravování zajistí SDH Skuteč (v jídelně ZŠ a MŠ v ulici Osady Ležáků)

Družstva si přivezou ešusy, příbor a hrníček na čaj

Doprava:

Pro soutěžní kolektivy včetně vedoucích doprava vlastní.

Zdravotní služba:

zajistí OSH Chrudim (Budiš Pavel + Holeková Jindra)

Za zdravotní stav soutěžících je zodpovědný vedoucí kolektivu – potvrzení o zdravotním stavu se nevyžaduje.

Výstroj soutěžících, štábu a rozhodčích:

Pro soutěžící stejnokroj mladých hasičů nebo sportovní oblečení, které kryje lýtka a lokty + obuv plná, nepřipouští se sandály, kopačky (viz dodatek č. 3)

Ústroj vedoucích, štábu a rozhodčích je vycházkový stejnokroj s doplňky, nebo stejnokroj pracovní dle stejnokrojového předpisu SH ČMS schváleného 24.4.2016.

Dráhy:

Štafety a 60m na tartanu, PÚ a dvojice na trávě (v případě štafety 4x60 je dráha užší z důvodu technických možností)

Časový harmonogram:

Organizátor si vyhrazuje právo úpravy programu podle situace a účasti soutěžních kolektivů, z časových důvodů je nutný souběh více disciplín.

 

Pátek 10. 6. 2016

Od Do Popis

14:00 Příjezd a presence (Sportovní stadion v Skutči, ulice Československé armády)

14:00 14:15 Porada vedoucích

14:15 14:30 Porada rozhodčích

14:30 15:00 Slavnostní nástup a zahájení

15:00 16:30 Štafeta CTIF

16:30 17:00 Přesun závodníků a rozhodčích na hřiště

17:30 20:00 ZPV

20:00 Seznámení s jednotnými Požárními stříkačkami

Sobota 11. 6. 2016

Od Do Popis

08:00 Budíček, hygiena, snídaně

8:30 10:30 Požární útok plamen (dole na hřišti, 2 pokusy, jednotné mašiny PS12)

8:30 10:30 Požární útok CTIF

10:30 11:30 Štafeta požárních dvojic

11:30 12:30 Oběd a přesun na stadion

12:30 13:30 Štafeta 4x60m

Do 12:30 Příjezd a presence jednotlivců bude na stadionu (ulice Československé

armády)

13:30 14:00 Přestavba na 60m jednotlivců

14:00 16:30 běh 60m jednotlivců

17:00 Slavnostní vyhlášení

 

Štáb soutěže:

Náčelník štábu: SY = Bidmon Jiří

Velitel soutěže: CR = Čechlovský Jiří

Hlavní rozhodčí: UO = Neudert Zbyněk ml.

Velitel technické čety: CR = Šenkýř Jiří

Tajemník soutěže: Stará Hana

Presence: Vašková Michela, Košťálová Hana

Sčítací komise: Vašková Bohuslava, Vacek Miroslav

 

Rozhodčí disciplín:

Štafeta 4 x 60 m: UO = Neudert Zbyněk st

Štafeta 400 m CTIF: CR = Halamka Roman

Štafeta požárních dvojic: SY = Peřina Josef

Požární útok CTIF: SY = Hotař Michal

Požární útok mladší: PA = Košťál Vlastimil

ZPV: PA = Dušek Jaroslav

60m chlapci: UO = Rajnet Rudolf

60m dívky: CR = Pochobradský Jiří

 

Startovní pořadí:

Startovní pořadí bylo rozlosováno na jednání krajské rady mládeže 8. dubna 2016 v Přibyslavi.

St. č. 1 PA3

St. č. 2 CR1

St. č. 3 SY3      DESNÁ

St. č. 4 CR3

St. č. 5 UO1

St. č. 6 CR2

St. č. 7 PA1

St. č. 8 PA2

St. č. 9 SY1      JEVÍČKO

St. č. 10 SY2    POMEZÍ

St. č. 11 UO2

St. č. 12 UO3

Podmínky soutěže:

Soutěž bude probíhat podle Směrnice hry PLAMEN, platné od 1.9.2004 včetně výkladu směrnic a dodatků.

Soutěžní kolektiv přiveze s sebou na presenci:

Vyplněnu a podepsanou přihlášku na soutěž včetně jmenné seznamu družstva, jména vedoucího a řidiče. Uvedený vedoucí má všechna práva a také povinnosti dle směrnice Plamen.

Kroniku pro potvrzení účasti.

 Řádně vyplněný členské průkazy SHČMS všech členů družstva hasiče opatřený fotografií

 Účastníci, kteří ke dni konání soutěže dovršili 15 let, mají povinnost předkládat k prezenci kromě průkazu člena SH ČMS i občanský průkaz, nebo cestovní pas. Účastníci mladší 15let nemusí pas či OP, ale kromě hasičského průkazu předloží další průkaz s fotkou (např. průkazka na autobus). Soutěžní kolektiv přiveze s sebou na disciplíny:

 Veškeré nářadí pro všech šest disciplín, kromě překážek, plata, nádrže na vodu, terčů na požární útok, přetlakového ventilu, hasicího přístroje na štafetu. (buzolu vlastní, hadice na štafetu CTIF vlastní, čísla na CTIF útok, džberovky-hadice-proudnice na útok CTIF)

 Na všechny disciplíny mimo ZPV je nutné mít helmu!!!

 Pásek není povinnou součástí výstroje a výzbroje mladého hasiče (=může, ale nemusí ho mít).

 

Kauce a protesty:

 Kauce k protestu do rukou rozhodčího disciplíny je 500Kč

 Kauce k protestu do rukou hlavního rozhodčího je 1000Kč

 Kauce k protestu do rukou odvolací komise je 1500Kč.

 V případě uznaného protestu se kauce vrací v opačném případě je příjmem KSH Pardubice. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na krajské sdružení hasičů Pardubického kraje

mailem : kancelar.KSH@seznam.cz

Nejpozději do pátku 3. 6. 2016!!!